Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1015703

Contents of this Issue

Navigation

Page 75 of 203

76 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2018 Vågan kommune Med smått og stort jobber nærmere 700 personer i sjømatnæringen i Vågan kommune i vintersesongen. Resten av året er antallet en god del lavere. Da har vi også tatt med de rundt 200 hovedyrkesfis kerne bosatt i Vågan. Summerer vi verdien av det som landes og oppdrettes av fisk i kommunen passer vi 1,2 milliarder kroner. Summerer vi omsetningen til samtlige av sjømatbedriftene nærmere vi oss raskt to milliarder.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2018