Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1015703

Contents of this Issue

Navigation

Page 53 of 203

54 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7- 2018 Kristin Helene HOLTH Månedens intervju Kristin H. Holth har kontor midt i «det nye Oslo», holder hus litt lenger vest i byen, reiser gjerne tilbake til gamle tomter i London og New York eller på møter i Santiago. Men svært mye av det som skjer i havnæringene hun nå har fått ansvar for, finner sted langs eller utenfor kysten av Norge.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2018