Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1015703

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 203

30 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2018 MENINGSPANELET: 1: Hvilket betydning har Nor-Fishing for norsk sjømat næring, og hva betyr denne messen for deg? 2: Vi har seks fiskesalgslag i Norge — fem for hvitfisk og ett for pelagisk fisk. Bør disse slå seg sammen? 3: Hva hadde du gjort først om du fikk være fiskerimin ister for en dag med uinnskrenket makt? Spørsmål 1: Hvilket betydning har Nor-Fishing for norsk sjømat næring, og hva betyr denne messen for deg? Sigurd Teige: — Nor-Fishing er et viktig sted for å registrere det som skjer i næ- ringen. Treffe kolleger, næringsutøvere og kunder. Imidlertid burde messen vært flyttet til Lillestrøm som har nødvendige fasiliteter, logistikk og hotellkapasitet som vil gjøre Nor-Fishing langt bedre enn i dag. Einar Helge Meløysund: — Jeg tror slike messer er en veldig viktig møte- plass for alle aktører i sjømatnæringen, og med en god blanding av utstillere på dagtid, litt møter på ettermiddagen og sosiale treff om kvelden. Jeg har stor glede av slike messer, og særlig det med å treffe folk der man kan ta seg tid til en prat uten stress og mas! Merethe Holte: — Nor-Fishing mes- sen har lange tradisjoner og bidrar til at Norge opprettholder sin posisjon som ledende innen fiskeri og havbrukstek- nologi. Den samler 15.000 mennesker langs hele verdikjeden i Norge og internasjonalt, og er en viktig arena både for B2B-salg, forskning- & utvikling og kompetansebygging. Til sammenligning har den kjente Seafood Expo Global i Brüssel opp mot 30.000 besøkende. For meg personlig er den et samlings punkt for bransjemøter og en effektiv måte for å holde seg oppda tert på siste nytt innen fiskeri og havbruksteknologi som kan komme forbrukeren til gode. Magnar Pedersen: — Nor-Fishing er den viktigste fiskerimessen og har vist seg levedyktig over veldig mange år. Den har stor be tydning for å presentere ny teknologi og ny kunnskap, men er kanskje aller mest en viktig arena for vedlikehold og etablering av nettverk. Det finnes faktisk en doktorgradsavhand- ling av en tidligere ansatt hos oss — professor Kåre Skallerud ved UiT — som konkluderer med at bygging av nettverk er en viktig hensikt med deltakelse på slike messer. For meg har Nor-Fishing alltid vært viktig i de posisjonene jeg har hatt. I min nåværende jobb er det nettverk og kunnskapsformidling som betyr mest. Line Ellingsen: — Messen i Trondheim er en viktig møteplass for norsk sjømat- næring — både faglig og sosialt. For meg er ikke Nor-Fishing så viktig, mens jeg alltid forsøker å få med meg Aqua Det er bred enighet i meningspanelet om at Nor-Fishing er viktig både som sosial møteplass og som arena for presentasjon og utvik ling av ny teknologi. Sist, på Nor-Fishing i 2016, hadde messen 17.460 besøkende, med onsdag og torsdag som de to heftigste messedagene. (Foto: snolys)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2018