Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1015703

Contents of this Issue

Navigation

Page 167 of 203

168 "Norsk Fiskerinæring" nr. 6/7 - 2018 I 1989 fikk Oskar Torrissen — da som 70-åring og «notreder» — Kongens fortjenstmedalje i gull. Han døde i 2009 og fremstår i ettertid som den fremste av de syv Torrissen-brødrene som først arvet og deretter drev Ole Torrissen & Sønner gjennom store deler av forrige århundre.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2018