Norsk Fiskerinæring

Utgave 6 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1015703

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 203

SHM REMOTE SUPPORT HUB #smartereløsninger WWW.SHM.NO FiiZK Industriell IoT • IoT Hub for innsamling, deling og styring • Kontrollsenter • Fjernstyring • Integrert løsning Kom og se framtiden på stand T-173 under Nor-Fishing 2018 Spar penger på fjernsupport med å bruke AR-teknologi. Nødvendig assistanse utføres uavhengig av avstand.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 6 - 2018