Kondis

Kondis 06 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1013606

Contents of this Issue

Navigation

Page 53 of 71

54 Kondis 6 • 2018 Test av løpesko for terrenget Produkttest Sensommeren og høsten er her, og den beste tiden for terrengløping ligger foran oss. Gjennom våren og forsommeren har vi testet ti nye løpesko for terrenget. Vi har tes- tet både fullblods terrengmodeller og kom- binasjonsmodeller for både teknisk kreven- de terreng, grusveier og strekk på asfalten. Av Tor Fauske, daglig leder Löplabbet L øping i terrenget har blitt populært de siste årene. Det har satt fart i antall leverandører av skomodeller for dette underlaget. Nå har både de store løpeskoleverandørene og de største produsentene av sko for fjellvandring stor opp- merksomhet på løpesko for terrenget. Det gir et mangfold av leverandører med ulik tilnærming til produktutviklin- gen. I denne testen er ti forskjellige leverandører med. Flere har kun modeller for terrenget og ikke et utvalg for hardt underlag. Alle leve- randørene har distribusjon i flere norske kjeder, men du finner nok ikke alle modellene i alle kjedene. Vi har forespurt alle de viktigste leverandører om å delta i testen. Flere av de kjente leverandørene har av ulike grunner valgt å ikke delta i årets test. Testens utvalg Leverandørene har selv plukket ut modellene til denne testen. Dette er en miks av fullblods modeller for løping i teknisk krevende ter- reng eller kombinasjonsmodeller, såkalte hybrider, for en miks av sti, grusvei og strekk på asfalt. De to typene fungerer svært forskjel- lig. Forskjellen er grovt sett at fullblods terrengmodeller har lavere profil og mindre demping enn kombinasjonsmodellene. Det gir bedre kontakt med underlaget og en mer smidig modell i teknisk krevende terreng, men også mindre støtdemping. Mange liker dette, og det fun- gerer godt når underlaget er mykt og ujevnt. Hvis du løper mest på grusvei og plane stier, ønsker du ofte bedre støtdemping. Da bør du vurdere en kombinasjonsmodell. Mange løper i asfaltmodellene også i terrenget. Hvis underlaget stort sett er tørt, eller du løper mest på grusvei, fungerer det fint. Om det ofte er vått og gjørmete, blir grepet fort for dårlig samtidig som overdelen ikke tåler den røffe bruken. De blir fort utslitt. Modellene for terreng har et bedre grep og en overdel som tåler den tøffe slitasjen. For å få en modell du blir fornøyd med, må du nøye defi- nerer ditt bruksområde. De terrengmodellene som er mest fullblods, kan være krevende å løpe med om du ikke er vant med dem eller løper mest på grusveier. Vi har prøvd å beskrive tydelig hvordan vi definerer modellene og håper det er til god hjelp. Komfort og grep blir bedre Modellenes grep i norsk terreng, som er en kombinasjon av stein i dagen, våte røtter og svaberg eller myk skogsbunn som fort blir sleip og glatt når det er vått, var i mange år produsentenes akilleshæl. De siste årene har vi sett en tydelig bedring. Nye gummiblandinger i kombinasjon med riktig hardhet på knottene, samt samarbeid med såleprodusenter som Vibram, Michelin og Continental, har gitt betyde- lig bedre såler for norske forhold. Også i årets test er grepet på de fleste modellene et godt steg opp sammenlignet med noen år tilbake. Grepet er kanskje den største for- bedringen de siste årene selv om modellene også er mye lettere. Passformen er også blitt forbedret. En modell for terrengløping har gjerne et smalere passform enn asfaltmodeller. I ulendt terreng er det lett at foten vrir seg i skoen, og løpskomforten blir ikke optimal hvis skoen ikke sitter tett på. En tettere passform gjør at foten holder seg mer stødig. Tidligere var overdelen smal og stiv med mange sømmer og forsterkninger for et trygt hold i ulendt terreng. Ofte måtte model- lene løpes inn for å få optimal passform. Nå velges det lettere og mer smidige materialer samtidig som støttebåndene er sveiset på overde- len. Da får du umiddelbart en bedre passform. Modellen blir lettere og smidigere. Slitestyrken og holdet i overdelen i det mest tekniske

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis 06 - 2018