Kondis

Kondis 06 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1013606

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 71

5 Kondis 6 • 2018 Kirsti Sparboe hadde i gamle dager en hit som het «En sommer er over». Og årets sommer har nok vært av den sorten vi kanskje ikke vil skal slutte – selv om noen kanskje synes det har vært for varmt til å trene. Det finnes mange meninger om det, har jeg fått med meg, og personlig tenker jeg at ting mange ganger gjøres mer komplisert enn nød- vendig. Vel har også jeg måttet krype til korset og faktisk hatt med meg drikke på de lange løpeturene, noe jeg synes er komplisert nok all den tid det faktisk er snakk om ekstra vekt. Poenget mitt er uansett at vi kan gjøre det for vanskelig for oss selv ved at vi stiller for store krav til oss selv. Fra mitt ståsted, som frittstående synser om det å være i bevegelse, så synes jeg det. Løping er jo så veldig enkelt; det er jo bare å ta på seg løpeskoene å gjøre det! Likevel blir holdningen fort at skoene skal være de skoene, for de tar deg til himmels og tilbake. Du må ha det utstyret, og du må trene slik. Disse tingene leser jeg om hver dag, og som synser har jeg selvsagt også meninger om sånne greier, men det viktigste er jo faktisk bare å ha løpesko – og å bruke dem. Med eller uten plan Jeg ble nylig spurt om jeg hadde en plan i møte med en konkret konkurranse. Jeg svarte kjapt noe sånt som: «Plan, det har jeg da aldri hatt …» Og det stemmer nok, for det viktigste for meg er altså å være i bevegelse. Det er min plan. Kanskje kunne jeg prestert bedre med en timet og tilrettelagt plan, men for meg så er det altså ikke det som er viktigst. Alle mennesker har en form for ambisjon. Det er nesten naturlig og sikkert lurt, tenker jeg, at man i en slik sammenheng har planer og program. Samtidig så tenker jeg at interessen fort kan kveles hvis man tar utgangspunkt i en plan, og planen ikke funker. Ergo mener jeg: Ta på deg løpeskoene og løp – og ikke fokuser på så mye mer enn det. Vi skal ha en iboende glede i oss over det vi driver med. Treningen skal være en kjærkom- men avkobling fra alt det andre som hele tiden skal passe inn i et system. Sånn tenker jeg, og det er på en måte min ambisjon, kanskje fordi jeg ikke passer inn i et system. Lekekamerater Når jeg konkurrerer, så er det egentlig å leke jeg holder på med. Jeg kan se bister og konsentrert ut, men i bunn og grunn så er det en lek. Leke sisten liksom, hvor det gøye består i å ta igjen så mange som mulig. Og så finner jeg alltid lekekamerater på den måten – ved at de rundt meg responderer og ikke vil la seg slå. Da går leken til neste nivå, og for min del blir det enda gøyere. På den måten så har jeg det faktisk moro selv om mitt forpinte ansikt noen ganger viser noe annet. Og er jeg så heldig at jeg får en pokal og til slutt ender opp med å ha en drøss av dem hjemme, så kan de også lekes med! Alvoret må bort, leken må inn, resultater kommer og går. Det viktige oppe i alt dette er at du gjør noe du trives med. Og neste gang vi møtes i løp, så er jeg der for å leke, og du er herved invitert med på den leken. Kanskje blir det først til neste sommer, og det er helt greit. Det kommer alltid en sommer, og derimellom kommer høsten. Det er også en ganske fin tid å løpe på! Løp høsten lekent i møte! Tim Bennett 15% rabatt på alle ordinære priser til medlemmer av Kondis Norsk organisasjon for kondisjonsidrett og Den Norske Maratonklubb Kondis Post- og besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 Oslo Telefon: 22 60 94 70 Internett: kondis.no E-post: kondis@kondis.no Kundeservice medlemskap/bladdistribusjon: Telefon: 23 33 91 72 E-post: kondis@mediaconnect.no Ansvarlig redaktør: Marianne Røhme Tlf.: 415 09 061 E-post: marianne.rohme@kondis.no Redaktør: Runar Gilberg Tlf.: 482 58 496 E-post: runar.gilberg@kondis.no Terminlisteredaktør og journalist: Bjørn Johannessen Tlf.: 489 99 460 E-post: terminlista@gmail.com Ung-Kondis-medarbeider: Ingrid Lorvik Redaksjonskomité: Runar Gilberg Else Husa Janicke Bråthe Andreas Grøgaard Yngvar Andersen Tim Bennett Bjørn Johannessen Marianne Røhme Faste medarbeidere: Inge Asbjørn Haugen, Kenneth Harlem, Ane Korsvold Annonser: Trond Hansen, tlf.: 412 78 472 E-post: trond.hansen@kondis.no Design og layout: Polinor AS Trykkansvarlig: Polinor AS Opplag: 21 722 eks. Abonnement: Kr 549 Medlemmer: Gratis Medlemskontingent 2018: Voksne (26–67 år): Kr 549 Pensjonister (+67): Kr 366 Ungdom 20–25 år: Kr 366 Ungdom under 20 år: Kr 183 Familiemedl. over 20 år: Kr 183 Familiemedl. under 20 år: Kr 92 Neste utgivelse: Kondis nr. 7-2018 – 26. september Annonsepriser i ordinære utgaver: A: Vanlige annonser 4 farger B: Arrangementsannonser farger 1/1 side: A: 16250 B: 8600 1/2 side: A: 9400 B: 4950 1/4 side: A: 5350 B: 2850 1/8 side: A: 3200 B: 1750 Prisene oppgitt ved trykkferdig original. Tillegg om annonsen skal settes etter manus. Prisene er oppgitt eksklusiv mva. ISSN 0802-0698

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis 06 - 2018