Kondis

Kondis 06 - 2018

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1013606

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 71

22 Kondis 6 • 2018 Den Gode Mil Tre mot Trondheim Maraton Nå er det meste av tre- ningen mot Trondheim Maraton gjennomført, og det er på tide for deltakerne våre å se nærmere på hvordan de skal legge opp sine respektive maratonløp. Treneren maner til å holde igjen, men håper samtidig at de tør å strekke seg og ta ut potensialet sitt. Av Marianne Røhme E n god økt for å teste ut potensia- let er den såkalte «Yassos 800»- økta. Intervalløkta har blitt opp- kalt etter løperen Bart Yasso som ved en tilfeldighet oppdaget en helt spesiell sammenheng i tre- ningsloggen sin. En Yassos 800 går ut på å skulle løpe 10 ganger 800 meter i den maksimale farten en klarer å holde gjennom økta, der pausene mellom hver 800 meter er 400 meter i gang - fart eller rolig joggetempo. Du skal bruke like lang tid på disse 400 meterne som du brukte på 800-metersdraget. Du skal altså forflytte deg halvparten så fort i disse pausene. Den gjennomsnittstida en har på disse intervallene i minutter og sekunder, vil være et godt mål for hvor fort en vil kunne løpe maratondistansen på i timer og minutter. Er for eksempel gjennomsnittstida på Yassos- dragene 3 minutter og 19 sekunder per 800 meter, så er det en stor mulighet for at en vil kunne klare å løpe maraton på 3 timer og 19 minutter. Det er tøft for utøvere som ikke er veldig godt trent å gå rett på en Yassos 800. Den fungerer bedre til å forutsi maratontida si etter en gradvis tilvenning, og når man er bra trent for maraton. Trener Per Gunnar Alfheim har derfor lagt inn intervalløkter med en gradvis tilpassing til denne gjennom hele vinteren og våren, og det var først på forsommeren at alle løperne våre var klare for en full Yassos 800. Justeringer underveis Våre tre deltakere, Arild Haugen, Solfrid Haugen og Bodil Brå Alsvik, har gjennom vinteren og våren hatt som mål å løpe mara- ton på henholdsvis 3 timer og 20 minutter, 4 timer og 5 timer i Trondheim 1. september. Målene ble satt med utgangspunkt i stor respekt for maratondistansen. Det å skulle løpe over fire mil og samtidig presse seg selv under en viss tid, kan fort slå begge veier, og ingen av våre deltakere hadde lyst til å kol - lapse underveis. For Arild og Bodil er dette også deres første maratonløp, og de vet ennå ikke helt hva de kommer til å gå til. Etter en del langturer på trening begynner de å få en viss følelse av hva de har begitt seg ut på, men de kjenner fortsatt på litt usikkerhet i forhold til selve konkurransedagen. Når det gjelder Solfrid, så har hun løpt flere maratonløp tidligere, men da prosjektet startet hadde hun ennå ikke klart å komme seg under fire timer. Målet hennes ble der - for å løpe på under fire timer i Trondheim Maraton. Men det viste seg å være et mål hun klarte å nå allerede i Rotterdam Marathon i vår, der hun løp på 3.58.32. Hun valgte da å justere målet sitt for Trondheim Maraton til å løpe under 3.50. I ettertid har også både Arild og Solfrid bestemt seg for å løpe Berlin Marathon som går to uker seinere enn Trondheim Maraton. I Trondheim vil de heller løpe halvmaraton og ta det som en test mot Berlin. Overraskende god For deltakerne har det har vært svært spen- nende å se hvilken framgang de kunne få ved å følge treningsprogrammene Per Gunnar har satt opp til dem. – Programmene har vært varierte og inne - holdt flere svært spennende økter. Spesielt liker jeg Yassos godt, forteller Solfrid som fikk overraskende gode resultater på de før- ste Yassos-intervallene hun gjennomførte. Ifølge Per Gunnar er det ikke umulig at hun skal kunne klare en tid på under 3.30 på maraton, og han er svært spent på om hun tør å satse og prøve å ta ut hele sitt poten - siale. – Yassos er en ting, og en fin rettesnor, men det er likevel ingen garanti for at en klarer å holde hele distansen. Maraton er et langt løp, og en skal være godt trent for å komme ned på tider under 3.30, sier han. Selv forteller Solfrid at hun fortsatt vurde - rer løpsstrategien og hvor mye gass hun skal tørre å gi under løpet. – Jeg er redd for at jeg kollapser om jeg starter for hardt, sier hun. Start forsiktig Det å starte forsiktig er Per Gunnars viktigste råd til maratonløpere. – Når du starter rolig, sparer du på glyko- genlagrene, og du blir i bedre stand til å holde deg løpende og i godt driv også på de siste 12 kilometerne. Dersom du starter i for høy has- tighet, blir det gjerne slik at du må gå mye på slutten på grunn av kramper eller for lite gly- kogen tilgjengelig til musklene, forteller han, men legger til at godt trente utøvere gjerne kan holde en relativt større fart også i starten. – Dette fordi de ikke belaster kroppen over like lang tid som de som er mindre trent, og fordi godt trente også er bedre trent til å for- brenne fett, og dessuten har trent opp større glykogenlagre i leveren og i muskulaturen, forteller han. Når det gjelder Solfrid, så mener Per Gunnar at hun mest sannsynlig er god for en tid langt under 3.50 om hun tør satse, og han er spent på å se hva hun får til. Per Gunnar har utfordret Solfrid til å prøve å åpne ganske så offensivt og heller justere underveis etter hvordan kroppen og dagsfor- men er. – Jeg er nok ikke så vågal, så det blir nok Dette er PROSJEKTET Vi følger Solfrid Haugen, Bodil Brå Alsvik og Arild Haugen i deres trening mot Trondheim Maraton i september. Her skal Bodil debutere på maratondistansen og håper å komme inn under 5 timer. Kol- legaene Solfrid Haugen og Arild Haugen vurderer begge å løpe kortere distanser i Trondheim, for så å ha årets maratonmål i Berlin 14 dager seinere. Her ønsker Solfrid å løpe på under 3.50 mens Arild har som mål å komme under 3.20 og helst ned mot 3 timer. Slik vil deltakerne våre Spente: F.v.: Bodil Brå Alsvik, Solfrid Haugen og Arild Haugen er spente på hvordan det vil gå når de skal gjennomføre maratonløpet de har hatt som mål gjennom hele vinteren og våren. (Foto: Arild Haugen)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis 06 - 2018