Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1001174

Contents of this Issue

Navigation

Page 75 of 139

76 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2018 Pelagisk hjørne i Bergen: 2 mot 1 = UAVGJORT

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2018