Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2018

Issue link: http://digital.findexaforlag.no/i/1001174

Contents of this Issue

Navigation

Page 39 of 139

40 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2018 VIBECKE BONDØ Månedens intervju Månedens intervjuobjekt er enebarn — med alle forpliktelser og alle goder. Hun er gift og har tre barn — to gutter og en jente på henholdsvis 12, 14 og 17 år. Siden 2010 har hun vært daglig leder i SalmoNor AS i Rørvik. I dag er hun også medlem av Brans jegruppe havbruk i Sjømat Norge og styremedlem i Salmon Group. (Foto: Thv jr.) SANNSYNLIGVIS MÅ HUN KLYPE SEG i armen hver dag. Da hun flyttet hjem til Rørvik i 2004 for å begynne i familiebe- driften hadde selskapet syv ansatte og to matfiskkonsesjo- ner for oppdrett av laks og ørret. 2002 og 2003 hadde vært tunge år for norsk op pdrettsnæring, og mange var spente på fortsettelsen. Månedens intervjuobjekt var nok også usikker på hva fremtiden ville bringe. Samtidig hadde hun vokst opp i en familie med klokketro på lakseoppdrett, og som gang på gang hadde dokumentert evnen til å kjempe seg gjennom bølgedaler. Siden Vibecke Bondø bestemte seg for å bli fiskeoppdret- ter på heltid, har alle piler pekt rett mot taket. I 2005 passerte omsetningen såvidt 40 millioner kroner. I fjor omsatte selska- pet for 642 millioner. Enda mer imponerende er utviklingen i lønnsom heten. De siste ti årene har selskapet levert et overskudd før skatt på over 900 millioner kroner, hvorav 550 millioner bare de siste tre årene. I 2016 hadde man en resul- tatgrad på nesten 42 prosent. Om alt går etter planen ender ˮ Jeg vil ikke kalle det en kunst, men "hands on" er en forutsetning for å lykkes med fiskeoppdrett. ˮ ˮ Alt handler om å redusere produk- sjonstiden i sjø. Det er summen av man- ge tiltak mot lus som gir resultater. ˮ ˮ Sjømatnæringen har alt for mange kontrollorganer å forholde seg til. Det er tungrodd og kostbart. Jeg savner et Havdirektorat som kan samordne og forvalte på en mer forutsigbar måte. ˮ ˮ Om alt flytter på land blir det ikke mye lakseoppdrett i Norge. ˮ ˮ Myndighetene ønsker bærekraftig vekst i norsk oppdrett. Næringen svarer med å investere milliarder i ny og miljø- vennlig teknologi. Så må vi først betale i dyre dommer for å øke produksjonen og deretter kanskje en særskatt på toppen. Her er det noe som skurrer! ˮ

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2018